Sunday, August 22, 2010

PENCEMARAN UDARA

          Apakah maksud pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan pengenalan sebarang bahan kimia, jirim sarahan atau bahan bilogi yang boleh menyebabkan mudarat atau ketidakselesaan kepada manusia atau organism hidup lain, atau merosakkan alam sekitar. (Wikipedia) Pencemaran udara boleh diklasifikasi kepada dua bahagian iaitu pencemaran udara dan pencemaran udara sekunder.
            Pencemaran udara primer ialah penghasilan sulfur monoksida dan karbon monoksida akibat daripada pembakaran yang tidak lengkap. Pencemaran sekunder adalah berpunca hasil daripada tindak balas sulfur dioksida yang bergabung dengan wap-wap di udara.(Wikipedia)
Banyak punca yang menyebabkan pencemaran udara. Punca pertama ialah disebabkan oleh aktiviti perindustrian. Perkembangan dalam bidang ini menyebabkan penambahan pada pelepasan pencemaran gas organic dan bukan organic, bahan kimia dan juga habuk. Pelbagai jenis industry menghasilkan bahan pencemar yang berbeza. Kilang-kilang seperti kilang nukleur melepaskan gas-gas yang amat bahaya. Walaupun kilang nukleur mendatangkan banyak kebaikan, tetapi juga mendatangkan keburukan.
Punca kedua ialah pelepasan gas-gas daripada kenderaan motor. Masyarakat moden amat bergantung kepada pengangkutan bermotor seperti kereta, lori dan bus. Setiap pergerakan kenderaan motor menggunakan tenaga yang banyak. Kenderaan motor membakar bahan api fosil untuk pergerakan yang menghasilkan asap-asap yang dapat mencemarkan udara. Kenderaa berdaftar digunakan dalam Malaysia semakin meningkat, ini juga bermaksud pencemara udara semakin meningkat dari semasa ke semasa di Malaysia.
Punca ketiga ialah pembakaran terbuka. Banyak penghuni suka membakar sampah sarap apabila gotong-royang rumah mereka kerana mereka malas membuangkan ke dalam tong sampah. Petani juga membakar ranting pokok, daun-daun dan lain lain untuk menjadi baja untuk pertanian mereka. Walaupun sisa-sisa dari polok boleh menjadi baja, tetapi semasa proses pembakaran akan mengeluarkan asap-asap yang mencemarkan udara. Pembakaran hutan juga adalah salah satu pembakaran terbuka. Pembakaran hutan berlaku kerana pemaju ingin membuka tanah yang baru untuk mendirikan bangunan atau kepanasan suhu menjadi kebakaran.
Banyak cara yang dapat mengatasi pencemaran udara. Langkah pertama ialah kita perlu mengubahkan cara berfikir dan sikap kita sendiri. Kebanyakkan pencemaran udara berlaku adalah daripada sikap manusia yang mementingkan kepentingan sendiri. Pemilik kilang membebaskan gas-gas beracun ke udara kerana ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dan tidak mahu membazirkan duit untuk menapiskan gas-gas tersebut. Oleh itu, kita perlu mengubahkan cara berfikir dan sikap kita sendiri dengan menyedari pencemaran udara akan mendatangkan banyak kesan-kesan negatif yang merosakkan alam.
Langkah kedua ialah pihak kerajaan perlu mengadakan kempen-kempen tentang pencemaran udara. Tujuan kempen diadakan ialah menyedarikan masyarakt tentang kepentingan memeliharan dan menjaga alam sekitar. Di samping itu, masyarakat akan didedahkan tentang kesan-kesan, punca-punca dan langkah-langkah mengatasi alam sekitar. Kempen ini harus diadakan sepanjang tahun supayakan masyarakat tidak akan lupa menjaga alam sekitar. Kempen ini boleh diakan di sekolah, dewan perumahan atau perpustakaan awam. Poster juga boleh ditampar di tempat-tempat yng dapat dilihat oleh orang ramai.
            Langkah ketiga ialah kuatkuasakan undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Maksud kuatkuasakan undang-undang dan peraturan yang berkenaan ialah pihak yang melakukan pencemaran udara akan dikenakan tindakan dari segi undang-undang. Kilang-kilang yang melepaskan asap-sap yang mencemarkan udara akan disaman. Jika kilang tersebut terus melakukan kegiatan tersebut. Lessen perniagaan akan diantung. Orang ramai juga tidak boleh melakukan aktiviti pembakaran dengan sesuka hati. Tujuan adalah meminimumkan pencemaran udara ke tahap yang lebih rendah. 
Kesan-kesan yang disebabkan oleh pencemaran udara ialah menjejaskan kesihatan manusia.. Manusia memerlukan udara bersih untuk hidup. Jika udara yang dihidu tercemar, sistem pernafasan akan menyerap pelbagai bahan pencemar ke dalam paru-paru. Pesakit asma apabila menyerap bahan penemar ke dalam badan kemungkinan akan mengakibatkan kemautan. Manusia akan menghidap pelbagai penyakit apabila selalu menghidu udara yang kotor. Contoh-contoh penyakit adalah seperti kanser paru-paru, kanser hidung dan sebagainya.
            Selain itu, pencemaran udara akan menyebabkan hujan asid berlaku. Pelbagai bahan kimia buangan seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida akan larut dengan wap air dan akan turun sebagai hujan asid. Apabila air hujan asid telah meresap ke dalam tanah, ia akan mengakibatkan tanah tersebut tidak lagi subur. Tanaman seperti sayu-sayuran apabila terkena hujan asid, sayur-sayuran itu tidak lagi segar dan tidak boleh dimakan lagi. Ini mengakibatkan petani akan mengalami kerugian yang besar.
           Di samping itu, pencemaran udara juga memberi kesan ke atas atmosfera kita. Bahan-bahan pencemar seperti CFC (kloroflora karbon) dikatakan boleh mengakibatkan lapisan ozon kita menjadi nipis dan bocor. Ini kerana bahan-bahan tersebut bertindak balas dengan lapisan ozon sehingga menguraikan oksigen yang membentuknya. Ini akan mengakibatkan suhu bumi meningkat. Penipisan lapisan ozon juga akan mengakibatkan sinar ultra-ungu menembusi atmosfera tanpa lapisan dan menyebabkan seseorang itu menghidap penyakit kanser kulit.
            Kesimpulannya, rakyat dan kerajaan harus berganding bahu untuk mengatasi masalah pencemaran udara. Walaupun hal ini tidak boleh diatasikan dalam sekelip mata, tetapi dengan kerjasama daripada pelbagai pihak masalah pencemaran udara dapat diatasi. Kita harus memikirkan generasi-generasi yang akan dating memerlukan alam sekitar yang cantik dan nyaman untuk mereka hidup di dunia ini. Akhir sekali, sayangilah alam sekitar yang telah dicipta oleh tuhan.

disediakan oleh: Yeo Zhee Shern 205694

12 comments: