Saturday, August 21, 2010

Penggurunan

Manusia dan alam sekitar menpunyai hubungan rapat antara satu sama lain. Hubungan ini akan menghasilkan dampak ke atas alam sekitar. Kesan negatif yang dirasai akibat interaksi yang berlaku ini bukan sahaja di peringkat mikro malahan mencapai tahap makro.
Antara kesan negatifnya ialah penggurunan. Penggurunan merujuk kepada saiz gurun yang sedia ada hingga melampaui kawasan pinggirnya atau proses yang menukarkan sesuatu kawasan yang sebelum ini bukan gurun kepada ciri-ciri gurun yang tandus dan gersang. Kawasan pinggir gurun yang pada asalnya merupakan kawasan yang lembap, subur , dan banyak tumbuhan berbanding dengan kawasan gurun sebenar berubah menjadi kawasan gurun sepenuhnya akibat kerakusan aktiviti manusia. Disebabkan proses penggurunan yang berlaku, Gurun Sahel akirnya bertukar menjadi gurun dan bercantum dengan gurun Sahara kira-kira 20 tahun yang lalu. Akibat daripada perubahan tersebut, Gurun Sahel mengalami keadaan seperti kehilangan banyak tumbuhan, air, dan tanih sebelum menjadi gersang. Oleh itu, ketidakseimbangan kitaran air dan kehilangan kesuburan tanah berlaku di kawasan tersebut mengakibatkan tempat tersebut menjadi gurun terbesar di dunia ini.
Kejadian penggurunan yang berlaku juga dikaitkan dengan aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Antara aktiviti manusia yang mengakibatkan keadaan tersebut seperti aktiviti penyahutanan, ragutan berlebihan, dan pertanian yang terlalu intensif sehingga proses pemuliharaan tidak sempat dilakukan. Oleh itu,tempat-tempat yang berkaitan akan menghadapi masalah penggurunan.
Manusia menggurunkan sesuatu kawasan melailui aktiviti seperti kegiatan pindah ternak dan ragutan yang berlebihan dan aktiviti penyahutanan. Padang yang subur di musim hujan akan dijadikan tempat untuk haiwan ternakan meragut rumput yang terdapat di kawasan tersebut. Haiwan ternakan akan meragut rumput yang subur ini sampai ke akar umbinya. Kesannya struktur tanah akan menjadi longgar. Apabila menjelang musim kering , ternakan-ternakan akan dipindahkan ke kawasan padang ragut yang lain. Aktiviti pindah ternak ini mempercerpatkan lagi hakisan tanah yang sudah longgar itu dan akhirnya memusnahkan kawasan padang rumput. Seterusnya kawasan tersebut akan menjadi tandus dan gersang apabila hakisan angin berlaku.
Sehubungan dengan itu, aktiviti penyahutanan juga membawa kesan buruk kepada alam sekitar. Manusia menjalankan aktiviti penyahutanan demi keuntungan dan kepuasan sendiri. Mereka memusnahkan kawasan hutan untuk mendapatkan kayu-kayu balak yang berharga dengan membalakkan pokok-pokok dengan jumlah yang besar tanpa menjalankan aktiviti pemulihan. Hal ini akan menyebabkan struktur tanah di kawasan tersebut menjadi longgar dan mudah dihakiskan oleh air,angin dan sebagainya. Oleh sebab itu, kawasan tersebut akan menjadi kering dan gersang seterusnya menghadapi masalah penggurunan.
Menurut statistic, sebanyak 103,5 kilometer persegi hutan hujan hilang pada Maret dan April di wilayah Amazon Brazil, kira-kira seukuran kota Paris, demikian satu laporan baru. Lembaga Penelitian Ruang Nasional (Inpe) mengatakan dalam satu laporan, Senin, penggurunan di Amazon Brazil meningkat sebanyak 95 persen dari tahun ke tahun selama masa itu. Menurut Inpe, negara bahagian Mato Grosso melaporkan jumlah penggurunan paling tinggi pada Maret dan April. Negara bagian tersebut kehilangan 76,4 kilometer persegi hutan hujan, atau 79 persen dari seluruh penggurunan yang terjadi pada tahun 2010. Situasi sesungguhnya bisa jadi lebih parah lagi, karena para insinyur hanya dapat mengamati 54 persen dari seluruh hutan Amazon Brazil pada Maret dan 56 persen pada April. Bahagian lain wilayah tersebut tertutup awan akibat musim hujan.

No comments:

Post a Comment