Saturday, August 21, 2010

PERANAN MASYARAKAT DALAM MENYELAMATKAN ALAM SEKITAR

 Sejak kebelakangan ini, isu mengenai alam sekitar sering diperkatakan dan merupakan salah satu isu yang telah dipandang serius sama ada dalam negara kita sendiri atau di seluruh dunia.Pencemaran alam sekitar berlaku di seluruh dunia sama ada di bandar-bandar besar negara sedang membangun atau negara-negara yang canggih seperti Amerika Syarikat, China, dan sebagainya.
Terdapat beberapa unsur yang meyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar di negara kita secara berleluasa. Telah dibuktikan bahawa sebanyak 91% pencemaran air di negara kita dicemari najis, sama ada najis haiwan ataupun najis manusia berdasarkan hasil kajian Jabatan Alam Sekitar.
Unsur-unsur lain yang meyebabkan pencemaran alam sekitar termasuk baja dan bahan kumbahan yang digunakan secara kerap dan besar-besaran dalam sector pertanian kerana ia mengandungi galian terutamanya nitrat dan fosfat. Selain itu, kawasan pembinaan dan kawasan perbandaran banyak menghasilkan kelodak dan bahan-bahan berbentuk pepejal seperti tanah dan bahan buangan, menyebabkan pencemaran akibat daripada hakisan tebing sungai.
Antara punca lain yang menyebabkan pencemaran alam sekitar kita termasuk sisa buangan dan sisa toksid daripada kilang-kilang semasa proses pengeluaran, pembasmian hutan semasa projek pembangunan dijalankan dan pelbagai jenis pembangunan industri. Pencemaran boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu pencemaran jangka pendek dan pencemaran jangka panjang. Pencemaran jangka pendek selalunya boleh terjadi dalam jangka masa yang singkat sahaja. Kebanyakan bahan pencemar selalunya cepat tersebar dan boleh meliputi kawasan yang luas. Manakala pencemaran jangka panjang lebih memerlukan perhatian yang khusus kerana ia boleh member kesan yang besar kepada seluruh ekosistem melalui rantaian hidupan walaupun ia berada pada tahap yang rendah di negara ini.
Pencemaran tanah dan air bawah tanah boleh member kesan yang besar terhadap hidupan terutamanya haiwan yang menghuni sesuatu ekosistem. Walaupun ia tidak akan tersebar dalam jangka masa yang singkat. Sebagai contoh, pembiakan spesies katak terganggu, ia berpunca daripada pencemaran dan keracunan yang berlaku disebab oleh pencemaran jangka panjang. Sebahagian saintis khuatir ia akhirnya akan member kesan kepada manusia sekiranya keadaan itu berlaku secara berterusan.
Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita haruslah bekerjasama melakukan sesuatu untuk menyelamatkan alam sekitar kita yang indah ini. Persoalannya hanya adakah kita sudah bersedia dan sanggup lakukan atau tidak? Sampai ke tahap mana kita boleh lakukan? Kita seharusnya sentiasa berfikir adakah sesuatu yang kita lakukan itu wajar atau tidak wajar dan apakah kesannya kepada alam sekitar kita. Sebagai contoh, kita boleh mendesak para pemaju dan penjaja menjalankan kerja dan pembangunan mereka dengan mengambil kira dan mempertimbangkan segala unsur-unsur yang berkaitan dengan alam sekitar supaya tidak memusnahkan alam sekitar. Misalnya, mendesak pemaju-pemaju menggunakan cara yang mesra alam untuk menjalankan kerja mereka.
Sebagai individu masyarakat, kita boleh memilih supaya menindas,tidak membeli rumah yang didirikan dalam kawasan hutan atau lading yang mana pihak pemaju menerokai hutan-hutan,menebang pokok untuk tujuan pembukaan kawasan perumahan atau pembangunan. Hal ini kerana hanya kita sendiri yang boleh memilih sama ada hendak menetap di kawasan yang selesa dan selamat atau kawasan yang telah dicemarkan. Kini juga terdapat banyak tapak perlancongan di negara kita tercemar dan ia memberi impak yang besar kepada sector perlancongan.
Orang awam harus mengambil berat dan berusaha menjaga kebersihan di dalam dan juga luar kawasan rumah mereka bagi memastikan tempat kediaman kita ini selesa dan selamat ditinggal.Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab,kita hendaklah mempunyai kesedaran yang tinggi dalam menjaga kebersihan alam sekitar.kita haruslah mengamalkan sikap seperti tidak sesuks hati membuang sampah ke dalam sungai,longkang,system perparitan supaya tidak menyebabkan saliran tersumbat dan akhirnya membawa masalah-masalah seperti banjir dan sebagainya yang akan mencemari dan memusnahkan alam sekitar.
Selain itu,kita juga perlu melakukan penguatkuasaan yang bersepadu dalam membanteras pembalakan haram.Sungai dan laut akan tercemar dan alam sekitar juga musnah akibat daripada kegiatan pembalakan haram yang dijalankan secara besar-besaran tanpa menyedari kesan-kasan yang akan didatangi.Dapipada kerja pembalakan haram tersebut,ia akan turut membawa kemusnahan kepada kebanyakan habitat semulajadi ikan tawar.Selain itu, aktiviti pembalakan juga memusnahkan habitat hutan dan seterusnya membawa kepada masalah seperti banjir, peningkatan suhu bumi,hakisan tanah dan sebagainya.
Perkara yang paling penting ialah sikap,pemikiran,kesedaran yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan, kepentingan alam sekitar ada pada penduduk dan nilai-nilai tersebut perlu dipupuk sejak kecil lagi oleh masyarakat.Kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar amat penting kerana ia dapat menghalang kita daripada melakukan perkara yang akan merosakkan alam sekitar.Kesedaran terhadap kepentingan alam sekitar membolehkan kita menganggap ahklak kita di bumi ini adalah untuk menjaga alam sekitar sebagaimana ia telah member pelbagai mamfaat kepada kita selama ini.
Disamping itu,proses pembaikan dalam scenario pemuliharaan di negara kita juga diperlukan.Kita harus memastikan mesaj yang jelas mengenai apa-apa maklumat yang betul disampaikan kepada setiap anggoya masyarakat bagi menjamin kebersihan alam sekitar kita terjamin.


Dengan kerjasama semua anggota masyarakatdalam memainkan peranan masing-masing,hasil yang kita diharapkan dalam menyelamatkan alam sekitar pasti akan tercapai.

7 comments: